Døgnservice

Boligselskaber

Entreprise

Forsikring

Glas

Gulv

Køkken

Murer

Legepladser

Privatkunder

Maler

24 timers døgnservice til boligforeninger

Hos Snedkermester Arne Pedersen sover vi aldrig. Vi klar til at rykke ud til boligselskaber alle døgnets 24 timer, 365 dage om året.

Med vores 24 timers service hjælper vi boligforeninger med hurtigt og effektivt at få udbedret skader, der kræver handling nu og her. Det kan f.eks. være i forbindelse med skader efter vand, storm, brand og hærværk. Vi har en fast stab af erfarne håndværkere, der løser alle former for opgaver.


 • Hurtig og effektiv hjælp 24 timer i døgnet
 • Vi løser alle former for opgaver
 • 30 års erfaring er din garanti for kvalitet

Vores døgnservice kan rekvireres uden for normal åbningstid på tlf. 4361 2775


Hent brochure

Døgnservice

Hent

Serviceafdelingen

Snedkermester Arne Pedersen A/S har gennem mere end 30 år serviceret en lang række boligselskaber på Sjælland.

Med en faglig bred gruppe af medarbejdere, kan vi med kort varsel varetage og koordinere alle drifts- og vedligeholdelsesopgaver for boligselskaber på en måde, så opgaverne løses effektivt og uden ventetid.


Takket være vores store lager samt maskinværksted, kan vi levere stort set alle produkter med kort varsel.
Grundet vores store erfaring samt skemalagte processer, kan vi uden problemer istandsætte mange lejligheder på én gang og have dem klar til næste indflytningsdato, således at udlejer ikke oplever huslejetab.


 • Hurtig og effektiv hjælp 24 timer i døgnet
 • Vil løser alle former for opgaver
 • 30 års erfaring er din garanti for kvalitet

Vores døgnservice kan rekvireres uden for normal åbningstid på tlf. 4361 2775


Kontakt os

Brian Pedersen

Marketing / medindehaver

brian@arnepedersen.dk

43 61 27 75

Hent brochure

Døgnservice

Hent

Entrepriseafdelingen

Vores entrepriseafdeling udfører større entrepriseopgaver i fag- og hovedentrepriser. Vi har et fast netværk af underentreprenører og leverandører der sikre gode priser og et tæt internt samarbejde.

Vores byggeledere og konstruktører har mange års erfaring med byggeprojekter, og løser opgaverne hurtigt, professionelt og med håndværksmæssig stolthed.


Blandt vores kompetenceområder kan nævnes:


 • Opførelse af større nybebyggelser og ejendomme.
 • Tagrenoveringer eller udskiftninger.
 • Vinduesudskiftninger.
 • Diverse renoveringsopgaver.

Kontakt os

Torben Kempel

Afdelingsleder Entreprise

torben@arnepedersen.dk

23 71 43 13

Hent brochure

Entreprise

Hent

Forsikring

Snedkermester Arne Pedersen A/S arbejder også med forsikringskader.

Vi varetager forsikringskader for Alka. Herunder taksering og udbedring af bygningskader.

Samarbejdet med Alka betyder, at de som forsikringsselskab kan tilbyde deres kunder.


 • Et overskueligt forløb, hvor du/I får tildelt én kontaktperson hos os, som har ansvaret for sagen under hele forløbet.
 • Vi sikre at kvaliteten er i top fra start til slut, og rykker hurtigt ud til midlertidig udbedring, så skaden kommer til at påvirke din/Jeres hverdag mindst muligt, indtil den permanente udbedring er fuldført.
 • Du/I skal ikke selv tænke på det praktiske – Vi står for koordinering med forsikringsselskabet, og står altid til rådighed, hvis der skulle være spørgsmål undervejs i forløbet.

Hurtig håndtering

Efter du/I har anmeldt skaden hos Alka, rekvireres Snedkermester Arne Pedersen A/S, der inden for 24 timer (i hverdage) kontakter dig/Jer med henblik på at aftale tid til besigtigelse.


Drejer det sig om en skade, der kræver udbedring her og nu, sørger vi for en midlertidig løsning, indtil vi har udført besigtigelse samt den permanente udbedring. På den måde kan du/I vende tilbage til jeres normale dagligdag med det samme.


Besigtigelse og udbedring af skaden

 • Vi sender en medarbejder ud, med erfaring inden for det anmeldte område.
 • Vi varetager storm, fugt, vand, råd, brand, og indbrudsskader mm.

Hos Snedkermester Arne Pedersen A/S kører vi efter aftale med dig/Jer, ud og vurderer skadens omfang samt årsag.
Herefter vil vi, i samarbejde med dig/Jer afklarer hvordan en eventuel udbedring af skaden, kan laves ud fra de rammer Alka har fastsat i forsikringsbetingelserne og policen. Alle sager dokumenteres elektronisk med fotos og lagres i vores it-systemer.


Rapporten og tilbud udarbejdes og sendes retur til Alka, med de observationer der er foretaget på skadesstedet.
Når skaden er godkendt, vil du/I blive kontaktet, for at aftale tid til udbedring. Kræver udbedringen af skaden, at der skal rekvireres andre håndværkere, vil vi stå for koordinering af dette.


Ved tvivl om en skade er dækningsberettiget, drøftes sagen med Alka for endelig afgørelse.


Afslutning

Er du/i ikke på adressen ved udførelse af arbejdet, ligger vi et visitkort med navnet på den montør
vi har haft ude på opgaven.


Derudover vi der blive noteret på kortet om sagen er afsluttet eller om der mangler andre faggrupper På kortet vil der også stå, at du/I venligst skal kontakte Snedkermester Arne Pedersen inden for 3 hverdage, I tilfældet af mangler. Vi vil herefter håndtere dette hurtigst muligt.


Sagen afsluttes når vi har sikret os, at opgaven er udført til din/Jeres fulde tilfredshed. Vores procedure er herefter, at vi laver en gennemgang med dig/Jer hvor vi forklare hvad der er lavet, og får din/jeres accept af den udførte opgave.


“Vi lever af tilfredse kunder”


Kontakt os

Kim Taskov

Afdelingsleder

kt@arnepedersen.dk

27 79 60 82


Glasafdelingen

Alle glasopgaver løses effektivt. Det kan være udskiftning af ruder til energiruder i dit hus eller opsætning af en flot, ny bruseniche i glas.
Vi har specialiseret os i at restaurere gamle vinduer og glaspartier, så de fremstår som nye.


Kontakt os

Brian Pedersen

Marketing / medindehaver

brian@arnepedersen.dk

43 61 27 75

Hent brochure

Glas

Hent

Gulvafdelingen

Gulvet er et område, der slides hårdt i dagligdagen, og det er derfor vigtigt, at det plejes og passes. Dette gælder, uanset om det er et slidt gammelt gulv, der skal slibes, eller et nyere gulv, der trænger til en efterbehandling.

Vores gulvafdeling behandler og sliber alle typer gulve. Vi tilbyder også en årlig serviceordning, hvor gulvet vurderes og behandles, så det altid fremstår flot og velholdt. Det sikrer gulvet en længere levetid.


Vi bruger kun de bedste materialer i vores arbejde, hvad enten det er olie eller lak, og vi sørger for at afmontere fejelister og sætte dem på igen, så der intet besvær er for kunden overhovedet.


Vi tager os kærligt at dit gulv:


 • Slibning af alle former for trægulve
 • Slibning af dørtrin og trapper
 • Slibning af terrazzogulve på badeværelser
 • Efterbehandling
 • Årlig gulvservice
 • Rådgivning og sparring

Kontakt os

Peter Hoffmann

Afdelingsleder Entreprise

ph@arnepedersen.dk

40 25 27 54

Hent brochure

Gulv

Hent

Køkkenafdelingen

Vi har specialiseret os i montage af køkkener og har et etableret samarbejde med de førende køkkenfirmaer.

Vores køkkenfolk arbejder i faste teams, som kan varetage alt fra opmåling til slutresultat. Vores kunder er glade for, at vi tager ansvaret og styrer hele byggeprocessen fra a til z, således at de ikke skal bekymre sig om at bestille håndværkere og sørge for, at de møder op til aftalt tid osv.


Skulle der mangle en hylde i en speciel udformning til at fuldende køkkenet, kan vores værksted uden problemer fremstille en sådan også.


Vi udfører følgende:


 • Opmåling og rådgivning.
 • Demontering og bortskaffelse af eksisterende køkken.
 • Levering af nye køkkenelementer.
 • Samling og montering af nyt køkken.
 • Flisearbejde.
 • Montering af vask, blandingsbatteri samt diverse hårde hvidevarer.

Kontakt os

Loran Lazovic

Afdelingsleder

ll@arnepedersen.dk

20 45 33 43

Hent brochure

Køkken

Hent

Murer

Uanset om opgaven er et nyt badeværelse, en facade, en tilbygning eller et nyt køkken, så har vores murerteam den ekspertise der skal til. Vi udfører såvel store som små opgaver og løser altid projekterne med kvalitet i højsædet.


Vi udfører bl.a.:


 • Flise og klinkearbejde
 • Opmuring
 • Fugeopgaver
 • Pudsearbejde
 • Betongulve
 • Betontrapper
 • Skorstene

Kontakt os

Peter Rheder

Afdelingsleder

pr@arnepedersen.dk

26 77 07 38

Legepladser

“Der skal være fri leg på sikker grund”

AP Leg er en professionel samarbejdspartner der giver konkurrencedygtige tilbud på legepladser.
Vi er garantien for, at jeres ønsker vedrørende jeres fremtidige legeplads bliver realiseret.


Hos AP leg samarbejder vi med den dansk producerede legepladsfabrikant Ledon. Ledons historie går tilbage til 1969 og bygger på stifteren Leo Donbæks ønske om at udvikle børns fantasi, så der altid skulle være flere valgmuligheder i de legeredskaber han skabte. Samtidig er det fortsat en tradition at legeredskaberne har et minimum af vedligeholdelse og overholder sikkerheden.


Når vi udarbejder tilbud på legepladser foregår indretningen af legepladsen i et samspil mellem funktionalitet og sikkerhed. Eksempelvis er overfladerne på sandkasserne, sæder og ståflader belagt med skridfast gummi.


“Sammen kan vi sammensætte den rette legeplads til jer”


Se en video her fra Ledon med Ledon børnene og bliv inspireret.


Besøg også www.apleg.dk – vores webside med legepladser.


Kontakt os

René Starup

Legepladsinspektør

rene@arnepedersen.dk

20 29 45 26

Hent brochure

Legepladser

Hent

Privatkunder

Hos Arne Pedersen A/S er snedker- og tømrerarbejdet firmaets fundament. Det er her, det hele startede for over 30 år siden.


Vi har et stort team af tømrer og snedkere, som udfører alle former for tømrer-snedkerarbejde, lige fra mindre reparationer til store entrepriser. Vi udfører opgaver for både virksomheder og privatkunder.


Takket være vores store lager og vores professionelle maskinværksted, hvor specialopgaver løses hurtigt og effektivt, kan vi agere hurtigt på det enkelte projekt.


Kontakt os

Carsten Møller Jensen

Projektleder

carsten@arnepedersen.dk

40 61 17 16

Hent brochure

Brochure

Hent

Malerafdeling

Snedkermester Arne Pedersen A/S har egen malerafdeling.


Takket være vores top professionelle medarbejderstab, og store lager kan vi levere kvalitets arbejde med kort varsel.


Grundet vores store erfaring samt skemalagte processer, kan vi uden problemer istandsætte mange lejligheder på én gang og have dem klar til næste indflytningsdato, således at udlejer ikke oplever huslejetab.


Kontakt os

Thomas Skyum

Afdelingsleder

ts@arnepedersen.dk

21 36 39 96

Vil du vide mere?

For yderligere information, ring på 43 61 27 75 eller skriv til info@arnepedersen.dk