Bæredygtighed hos Arne Pedersen A/S

Vi er stolte af at have snedkerlærling Anja Thuren Larsen med på holdet. Lærling hos Arne Pedersen A/S, Anja, står her med underdirektør i DI, Michael H. Nielsen, foran resten af bæredygtighedsgruppen hos Snedkermester Arne Pedersen A/S.

Bæredygtighedsgruppen arbejder bland andet på at håndtere såvel vores eget som bygherrens affald på en mere bæredygtig måde. Vi vil flytte betydelige mængder affald fra en lineær til en cirkulær værdikæde og udnytte affaldet til en ressource. Bæredygtighed er en fælles opgave, og vi benytter os af partnerskaber for direkte genbrug og breder bæredygtighedsbudskabet og FN’s Verdensmål ud for at skabe holdningsændring hos både medarbejdere samt hos kunder og leverandører.