Forsikring

Vores forsikringsafdeling varetager alt lige fra taksering til udbedring.

Forsikring

Professionel håndtering af forsikringsskader

Vi varetager forsikringsskader for mange forsikringsselskaber. Herunder taksering og udbedring af bygningskader.

Samarbejdet med Alka betyder, at de som forsikringsselskab kan tilbyde deres kunder:

Et overskueligt forløb, hvor du/I får tildelt én kontaktperson hos os, som har ansvaret for sagen under hele forløbet.

Vi sikrer at kvaliteten er i top fra start til slut, og rykker hurtigt ud til midlertidig udbedring, så skaden kommer til at påvirke din/Jeres hverdag mindst muligt, indtil den permanente udbedring er fuldført.

Du/I skal ikke selv tænke på det praktiske – Vi står for koordinering med forsikringsselskabet, og står altid til rådighed, hvis der skulle være spørgsmål undervejs i forløbet.

Hurtig håndtering af forsikringsskader

Efter du/I har anmeldt skaden hos Alka, rekvireres Snedkermester Arne Pedersen A/S, der inden for 24 timer (i hverdage) kontakter dig/Jer med henblik på at aftale tid til besigtigelse.

Drejer det sig om en skade, der kræver udbedring her og nu, sørger vi for en midlertidig løsning, indtil vi har udført besigtigelse samt den permanente udbedring. På den måde kan du/I vende tilbage til jeres normale dagligdag med det samme.

Vi går med andre ord, langt for, at I bliver påvirket mindst muligt af de gener, som jeres forsikringssag medfører.

Få et tilbud

Mød vores forsikringsafdeling

Kasper Nørgaard Cort

Byggeleder

Michael Egholm Sund

Afdelingschef

Lasse Bøgeskov

Taksator

Rasmus Hougaard

Byggeleder

Besigtigelse og udbedring

Vi sender en medarbejder ud, med erfaring inden for det anmeldte område.

Her vil vi varetage storm, fugt, vand, råd, brand, og indbrudsskader mm.

Hos Snedkermester Arne Pedersen A/S kører vi efter aftale med dig/Jer, ud og vurderer skadens omfang samt årsag.
Herefter vil vi, i samarbejde med dig/Jer afklarer hvordan en eventuel udbedring af skaden, kan laves ud fra de rammer Alka har fastsat i forsikringsbetingelserne og policen. Alle sager dokumenteres elektronisk med fotos og lagres i vores it-systemer.

Rapporten og tilbud udarbejdes og sendes retur til Alka, med de observationer der er foretaget på skadesstedet.
Når skaden er godkendt, vil du/I blive kontaktet, for at aftale tid til udbedring. Kræver udbedringen af skaden, at der skal rekvireres andre håndværkere, vil vi stå for koordinering af dette.

Ved tvivl om en skade er dækningsberettiget, drøftes sagen med Alka for endelig afgørelse.

Afslutning af forsikringsskader

Er du/i ikke på adressen ved udførelse af arbejdet, ligger vi et visitkort med navnet på den montør vi har haft ude på opgaven.

Derudover vi der blive noteret på kortet om sagen er afsluttet eller om der mangler andre faggrupper På kortet vil der også stå, at du/I venligst skal kontakte Snedkermester Arne Pedersen inden for 3 hverdage, I tilfældet af mangler. Vi vil herefter håndtere dette hurtigst muligt.

Forsikringsskader afsluttes når vi har sikret os, at opgaven er udført til din/Jeres fulde tilfredshed. Vores procedure er herefter, at vi laver en gennemgang med dig/Jer hvor vi forklare hvad der er lavet, og får din/jeres accept af den udførte opgave.

“Vi lever af tilfredse kunder”

Tag derfor endelig kontakt hvis skaden er sket, og du har behov for vores hjælp.

Se præsentation

Vi har lavet en kort præsentationsfilm med vores afdelingsleder, så du kan blive lidt klogere på vores løsninger.