Forsikring

Snedkermester Arne Pedersen A/S arbejder også med forsikringskader.

Vi varetager forsikringskader for Alka. Herunder taksering og udbedring af bygningskader.

Samarbejdet med Alka betyder, at de som forsikringsselskab kan tilbyde deres kunder.

  • Et overskueligt forløb, hvor du/I får tildelt én kontaktperson hos os, som har ansvaret for sagen under hele forløbet.
  • Vi sikre at kvaliteten er i top fra start til slut, og rykker hurtigt ud til midlertidig udbedring, så skaden kommer til at påvirke din/Jeres hverdag mindst muligt, indtil den permanente udbedring er fuldført.
  • Du/I skal ikke selv tænke på det praktiske – Vi står for koordinering med forsikringsselskabet, og står altid til rådighed, hvis der skulle være spørgsmål undervejs i forløbet.

Hurtig håndtering

Efter du/I har anmeldt skaden hos Alka, rekvireres Snedkermester Arne Pedersen A/S, der inden for 24 timer (i hverdage) kontakter dig/Jer med henblik på at aftale tid til besigtigelse.

Drejer det sig om en skade, der kræver udbedring her og nu, sørger vi for en midlertidig løsning, indtil vi har udført besigtigelse samt den permanente udbedring. På den måde kan du/I vende tilbage til jeres normale dagligdag med det samme.

Besigtigelse og udbedring af skaden

  • Vi sender en medarbejder ud, med erfaring inden for det anmeldte område.
  • Vi varetager storm, fugt, vand, råd, brand, og indbrudsskader mm.

Hos Snedkermester Arne Pedersen A/S kører vi efter aftale med dig/Jer, ud og vurderer skadens omfang samt årsag.
Herefter vil vi, i samarbejde med dig/Jer afklarer hvordan en eventuel udbedring af skaden, kan laves ud fra de rammer Alka har fastsat i forsikringsbetingelserne og policen. Alle sager dokumenteres elektronisk med fotos og lagres i vores it-systemer.

Rapporten og tilbud udarbejdes og sendes retur til Alka, med de observationer der er foretaget på skadesstedet.
Når skaden er godkendt, vil du/I blive kontaktet, for at aftale tid til udbedring. Kræver udbedringen af skaden, at der skal rekvireres andre håndværkere, vil vi stå for koordinering af dette.

Ved tvivl om en skade er dækningsberettiget, drøftes sagen med Alka for endelig afgørelse.

Afslutning

Er du/i ikke på adressen ved udførelse af arbejdet, ligger vi et visitkort med navnet på den montør
vi har haft ude på opgaven.

Derudover vi der blive noteret på kortet om sagen er afsluttet eller om der mangler andre faggrupper På kortet vil der også stå, at du/I venligst skal kontakte Snedkermester Arne Pedersen inden for 3 hverdage, I tilfældet af mangler. Vi vil herefter håndtere dette hurtigst muligt.

Sagen afsluttes når vi har sikret os, at opgaven er udført til din/Jeres fulde tilfredshed. Vores procedure er herefter, at vi laver en gennemgang med dig/Jer hvor vi forklare hvad der er lavet, og får din/jeres accept af den udførte opgave.

“Vi lever af tilfredse kunder”

Kim Aaskov

Afdelingsleder
kt@arnepedersen.dk
27 79 60 82

Kim Aaskov