Forsikring

Vores forsikringsafdeling varetager alt fra taksering til udbedring.

Forsikring

Professionel håndtering af forsikringsskader

Vi varetager forsikringsskader for flere forsikringsselskaber – Alka Forsikring, Jyske Forsikring, Købstædernes Forsikring, Tryg og TJM Forsikring.

Samarbejdet med forsikringsselskaberne betyder at de som forsikringsselskab kan tilbyde deres kunder:

Et overskueligt forløb, hvor I får tildelt én kontaktperson hos os, som har ansvaret for sagen under hele forløbet.

Vi sikrer at kvaliteten er i top fra start til slut, og rykker hurtigt ud til midlertidig udbedring. Skaden kommer dermed til at påvirke jeres hverdag mindst mulig, indtil den permanente udbedring er fuldført.

I skal ikke selv tænke på det praktiske – vi står for koordinering med forsikringsselskabet, og står altid til rådighed, hvis der opstår spørgsmål.

Hurtig håndtering af forsikringsskader

Efter I har anmeldt skaden hos jeres forsikringsselskab, rekvireres Arne Pedersen A/S, og inden for 24 timer (i hverdage) kontakter vi jer med henblik på at aftale tid for besigtigelse.

Drejer det sig om en skade, der kræver udbedring her og nu? Så sørger vi for en midlertidig løsning, indtil vi har udført besigtigelse samt den permanente udbedring. På den måde kan I vende tilbage til jeres normale dagligdag med det samme.

Vi går med andre ord langt for, at I bliver påvirket mindst muligt af de gener, som jeres forsikringssag medfører.

Få et tilbud

Mød vores forsikringsafdeling

Michael Egholm Sund

Afdelingschef

Kasper Nørgaard Cort

Byggeleder

Lasse Bøgeskov

Taksator

Rasmus Hougaard

Byggeleder

Besigtigelse og udbedring

Vi sender en medarbejder med erfaring inden for det anmeldte område. Her vil vi varetage storm, fugt, vand, råd, brand, og indbrudsskader mm.

Vi kommer efter aftale ud til jer, vurderer skadens omfang samt årsag, og afklarer hvordan en eventuel udbedring af skaden kan laves  – alt sammen ud fra de rammer forsikringsselskabet har fastsat i forsikringsbetingelserne og policen. Alle sager dokumenteres elektronisk med fotos og lagres i vores it-systemer.

Rapporten og tilbud udarbejdes og sendes retur til jeres forsikringsselskab, med de observationer der er foretaget på skadesstedet. Når skaden er godkendt, vil I blive kontaktet, for at aftale tid til udbedring. Kræver udbedringen af skaden, at der skal rekvireres andre håndværkere, vil vi stå for koordinering af dette.

Ved tvivl om en skade er dækningsberettiget, drøftes sagen med forsikringsselskabet for endelig afgørelse.

Afslutning af forsikringsskader

Forsikringsskader afsluttes når vi har sikret os, at opgaven er udført til jeres fulde tilfredshed. Vores procedure er herefter, at vi laver en gennemgang med jer, hvor vi gennemgår hvad der er lavet, og får jeres accept af den udførte opgave.

“Vi lever af tilfredse kunder”

Se præsentation

Her kan I se en kort film om vores forsikringsafdeling, og hvad afdelingen bl.a. kan tilbyde af løsninger.