Sammen om en bedre verden

Med FN´s verdensmål. 

Hos Arne Pedersen A/S søger vi kontinuerligt at fremme bæredygtige løsninger i vores produktion, på vores byggepladser og i vores administration. Derudover stiller Arne Pedersen A/S sig til rådighed for at tænke bygbare og bæredygtige løsninger ind i den eksisterende bygningsmasse.

Arne Pedersen A/S deltager i et projektforløb med Dansk Byggeri – fra verdensmål til vækst. Projektet handler om, hvordan vi fører verdensmål ud i livet og om, hvordan vi ændrer vores måde at tænke og arbejde bæredygtige tiltag ind i vores hverdag.

Vi har nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder intenst med 6 mål:

12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
Vi er bevidste om at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Vi bruger FSC Certificeret træ og miljørigtig maling i vores produktion. Vi arbejder hele tiden på at finde nye måder, hvor vi kan genanvende vores byggeaffald. Fx omdanner vi træspåner til træpiller i stedet for at bruge ressourcer på at køre det til forbrændingen.

17: PARTNERSKABER FOR HANDLING –
Vi udvikler hele tiden vores produktion i en bæredygtig retning og ønsker at dele vores viden med vores samarbejdspartnere globalt og lokalt. Vi arbejder på bæredygtige partnerskaber i vores branche.

8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST –
Vi vægter beskæftigelse til de unge, hvor vi er engageret. Vi rekrutterer lokale unge M/K som lærlinge på vores byggepladser. Det er en investering i de unge og i vores fælles fremtid.

3: SUNDHED OG TRIVSEL, 4 KVALITETSUDDANNELSE og 5 LIGESTILLING
Vi lægger vægt på børns rettigheder, ligestilling og sundhed. Derfor støtter vi Knæk cancer og Danske hospitals klovne med flere. Hos Arne Pedersen lægger vi stor vægt på at tage del i de unges uddannelse og derfor tager vi løbende lærlinge ind for de forskellige faggrupper. Vi arbejder samtidig på en styrket fordeling mellem kønnene.

Se mere om Hospitalsklovnene her: LINK

Og mere om Tents4Trees her: LINK