Sammen om en bedre verden

Med FN´s verdensmål. 

Hos Arne Pedersen A/S søger vi kontinuerligt at fremme bæredygtige løsninger i vores produktion, på vores byggepladser og i vores administration. Derudover stiller Arne Pedersen A/S sig til rådighed for at tænke bygbare og bæredygtige løsninger ind i den eksisterende bygningsmasse.

Arne Pedersen A/S deltager i et projektforløb med Dansk Byggeri – fra verdensmål til vækst. Projektet handler om, hvordan vi fører verdensmål ud i livet og om, hvordan vi ændrer vores måde at tænke og arbejde bæredygtige tiltag ind i vores hverdag.

Vi har nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder intenst med 6 mål:

12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
Vi er bevidste om at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Vi er i gang med at udskifte vores bilpark til el-biler, vi bruger FSC Certificeret træ og miljørigtig maling i vores produktion. Vi arbejder hele tiden på at finde nye måder, hvor vi kan genanvende vores byggeaffald. Fx omdanner vi byggeaffald til træpiller i stedet for at bruge ressourcer på at smide det ud.

17: PARTNERSKABER FOR HANDLING –
Vi udvikler hele tiden vores produktion i en bæredygtig retning og ønsker at dele vores viden med vores samarbejdspartnere globalt og lokalt. Vi arbejder på bæredygtige partnerskaber i vores branche.

8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST –
Vi vægter beskæftigelse til de unge, hvor vi er engageret. Vi rekrutterer lokale unge M/K som lærlinge på vores byggepladser. Det er en investering i de unge og i vores fælles fremtid.

3: SUNDHED OG TRIVSEL, 4 KVALITETSUDDANNELSE og 5 LIGESTILLING
Vi lægger vægt på børns rettigheder, ligestilling og sundhed. Alle børn har ret til uddannelse, også piger i lande som traditionelt ikke uddanner dem. Derfor støtter vi Knæk cancer og Danske hospitals klovne. Hos Arne Pedersen lægger vi stor vægt på at tage del i de unges uddannelse og derfor uddanner vi løbende elever inden for de forskellige faggrupper. Vi arbejder samtidig på en styrket fordeling mellem kønnene.