Verdensmålene

Forsikring

Hos Arne Pedersen A/S søger vi kontinuerligt at fremme bæredygtige løsninger i vores produktion, på vores byggepladser og i vores administration. Derudover stiller Arne Pedersen A/S sig til rådighed for at tænke bygbare og bæredygtige løsninger ind i den eksisterende bygningsmasse.

Arne Pedersen A/S deltager i et projektforløb med Dansk Byggeri – fra verdensmål til vækst. Projektet handler om, hvordan vi fører verdensmål ud i livet og om, hvordan vi ændrer vores måde at tænke og arbejde bæredygtige tiltag ind i vores hverdag.

Vi har nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder intenst med 6 mål:

4.7:Undervisning i bæredygtig udvikling
Støtte op om information omkring bæredygtig udvikling. Det inkluderer blandt andet uddannelse i bæredygtig livsstil,
ligestilling mellem kønnene.

12.5: Reducere affaldsmængden
Vi er bevidste om at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Vi bruger FSC Certificeret træ og miljørigtig maling i vores produktion. Vi arbejder hele tiden på at finde nye måder, hvor vi kan genanvende vores byggeaffald. Fx omdanner vi træspåner til træpiller i stedet for at bruge ressourcer på at køre det til forbrændingen. Nedbringe affaldsmængden betydeligt, gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse.

17.6: Partnerskaber For Handling –
Vi udvikler hele tiden vores produktion i en bæredygtig retning og ønsker at dele vores viden med vores samarbejdspartnere globalt og lokalt. Vi arbejder på bæredygtige partnerskaber i vores branche.

8.6: Anstændige Jobs Og Økonomisk Vækst –
Vi vægter beskæftigelse til de unge, hvor vi er engageret. Vi rekrutterer lokale unge M/K som lærlinge på vores byggepladser. Det er en investering i de unge og i vores fælles fremtid.

3.4
STYRK MENTAL SUNDHED
Vi skal også fremme mental sundhed og velvære.

Se mere om Hospitalsklovnene her: LINK

Og mere om Tents4Trees her: LINK

Sammen om en bedre verden

Med FN´s verdensmål.