Verdensmål

Verdensmål

Hos Arne Pedersen A/S søger vi kontinuerligt at fremme bæredygtige løsninger i vores produktion, på vores byggepladser og i vores administration. Derudover stiller vi os til rådighed, for at tænke bygbare og bæredygtige løsninger ind i den eksisterende bygningsmasse.

Arne Pedersen A/S deltager i et projektforløb med Dansk Byggeri – “Fra verdensmål til vækst”. Projektet handler om, hvordan vi fører verdensmål ud i livet, og hvordan vi ændrer vores måde at tænke og arbejde på, så vi kan få bæredygtige tiltag ind i vores hverdag.

Vi har nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder intenst med 6 mål:

Mål 3: Sundhed og trivsel

3.4 – Styrk mental sundhed: Udover forebyggelse og behandling af sygdomme, vil vi fremme mental sundhed og trivsel.

Mål 4: Kvalitetsuddannelse

4.7 – Undervisning i bæredygtig udvikling: Støtte op om information omkring bæredygtig udvikling. Det inkluderer blandt andet uddannelse i bæredygtig livsstil og ligestilling mellem kønnene.

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

5 – Større ligestilling samt styrkelse af alle køns rettigheder og muligheder, er afgørende for at fremskynde en bæredygtig udvikling. Med målet sætte vi bl.a. fokus på diversitet, inklusion og ligestilling.

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
8.6 – Vi vægter uddannelse og beskæftigelse til de unge, hvor vi er engageret. Vi rekrutterer lokale unge lærlinge på vores byggepladser. Det er en investering i de unge, i faglige uddannelser og i vores fælles fremtid.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

12.5 – Reducere affaldsmængden; Vi er bevidste om at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Vi bruger FSC Certificeret træ og miljørigtig maling i vores produktion. Vi arbejder hele tiden på at finde nye måder, hvor vi kan genanvende vores byggeaffald. Fx omdanner vi træspåner til træpiller, og brugt arbejdstøj bliver fx omdannet til kontorbordplader eller bliver genbrugt – alt sammen i stedet for at bruge ressourcer på at køre det på forbrændingen: Vi vil nedbringe affaldsmængden betydeligt, gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse.

Mål 17: Partnerskaber for handling
17.6 – Vi udvikler hele tiden vores produktion i en bæredygtig retning, og ønsker at vidensdele med vores samarbejdspartnere lokalt og globalt. Vi arbejder desuden på bæredygtige partnerskaber både i egen branche, men også med vores kunder og leverandører.

Sammen om en bedre verden

Med FN´s verdensmål.