Søg sponsorat

Arne Pedersen A/S støtter gode formål og aktiviteter – send os en ansøgning, hvis vi også skal støtte jer.

Forsikring

Ansøger

Vær opmærksom på, at sponsorstøtte kan gives til:

 • Aktiviteter der fremmer Arne Pedersen A/S synlighed, og understøtter firmaets ønske om at fremtræde som en ansvarlig og aktiv medspiller inden for det sociale, kulturelle og sportslige.
 • Aktiviteter der støtter op om Arne Pedersen A/S værdisæt, og repræsenterer værdier som Arne Pedersen A/S gerne vil forbindes med.
 • Aktiviteter der indeholder en plan for, hvordan Arne Pedersen A/S vil blive eksponeret – som modydelse for sponsoreringen.
  Vi anbefaler derfor, at I på forhånd sætter jer grundigt ind i Arne Pedersen A/S værdisæt ( ) samt praksis omkring sponsorater, inden I sender jeres ansøgning.

Kun dem der udtages til sponsorat vil høre nærmere, da vi modtager mange henvendelser

Krav til ansøgning

Når I sender en ansøgning, skal den indeholde:

 • Afsender- og kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, tlf. nr. og e-mail
 • En nøjagtig beskrivelse af hvad I konkret søger sponsorat til samt forventet værdi
 • En kort beskrivelse af jeres projekt/begivenhed
 • En beskrivelse af hvordan I vil promovere Arne Pedersen A/S i forbindelse med sponsoratet
 • Tid og dato for brug af sponsoratet samt hvornår projektet/begivenheden finder sted
 • En beskrivelse af hvordan I følger op på sponsoratet, når det har fundet sted